МЕНЮ

1. Статут закладу освіти

2. Стратегія розвитку закладу

3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

5. Структура та органи управління закладу освіти

6. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

7. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

8. Академічна доброчесність

9. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

10. Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

11. Мова освітнього закладу

12. Наявність вакантних посад

13. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

14. Результати моніторингу якості освіти

15. Річний звіт директора

16. Правила прийому до закладу освіти

17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

18. Перелік додаткових освітніх послуг та їх вартість

19. СТОП: булінг

20. Звіт про кошти

21. Обґрунтування вартості харчування

22. Обґрунтування вартості харчування 2023 рік

23. Обґрунтування вартості електроенергії 2023 рік

24. Наявність вільних місць

25. Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу

 

 

ІНШЕ

Витяг з протоколу про визначення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу "Нової української школи", поданих на конкурсний відбір підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 і 8 класів

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу

Єдині педагогічні вимоги