МЕНЮ

Права та обов`язки школяра

Учні мають право:

 • ·         на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • ·         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально- оздоровчою базою навчального закладу;
 • ·         на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • ·         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • ·         брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • ·         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля   учнів (вихованців);
 • ·         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами  тощо;
 • ·         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують  їх честь, гідність;
 • ·         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • ·         на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

 • ·         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • ·         дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • ·         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • ·         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • ·         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • ·         дотримуватися правил особистої гігієни;
 • ·         піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;
 • ·         дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 • ·         діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 • ·         дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
 • ·         дотримуватися ділового стилю одягу;
 • ·         займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних  можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

 • ·         допускати прояви грубості, вульгарності;
 • ·         палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • ·         використовувати петарди;
 • ·         вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;
 • ·         псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

 • ·         учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним  листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками, туристичними путівками тощо.
 • ·         по закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.
 • ·         у випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:
 • ·         зауваження вчителя;
 • ·         зауваження чи догана директора школи;
 • ·         за нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну  відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Правила поведінки на уроках:

 • ·         учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять;
 • ·         заборонено перебувати в класах у верхньому одязі;
 • ·         одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи;
 • ·         учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено;
 • ·         під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку;
 • ·         заборонено виходити з класу без дозволу вчителя;
 • ·         урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву;
 • ·         учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень;
 • ·         учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів;
 • ·         учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення;
 • ·         забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків;

Правила поведінки під час перерви:

·         Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

·         Під час перерви забороняється:

 • бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
 • штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
 • сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.

·       

Рекомендації до зовнішнього вигляду учню:

 • ·         у школу учні повинні приходити в охайному одязі, призначеного для занять;
 • ·         одяг повинен відповідати віку, виражати повагу хазяїна до самого себе й суспільству;
 • ·         рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях;
 • ·         спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках вона недоречна;
 • ·         перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється;