МЕНЮ

Учнівське самоврядування Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No18 імені В’ячеслава Чорновола

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Лідери формують активну громадську позицію, що сприяє розвитку учнівської молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо; принциповість - уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих; самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити вірне рішення, долати труднощі; творче ставлення до дійсності; вміння виявити ініціативу.

Саме така молодь входить до шкільного парламенту (уряду учнівського самоврядування) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No18 ім. В. Чорновола. Учнівське врядування закладу здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи та учнівського врядування.

Мета учнівського самоврядування: залучення здобувачів освіти закладу до проведення освітнього процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості, реалізація учнівських ініціатив та співпраця із вчительським колективом.

Завдання учнівського самоврядування:
• участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
• підготовка та проведення акцій, конкурсів, творчих звітів, змагань;
• забезпечення дисципліни, організація чергування в закладі, у класах;
• організація дозвілля на перервах;
• проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
• організація роботи із збереження майна школи;
• організація роботи по благоустрою території;
• контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
• організація та проведення семінарів, лекцій, тренінгів та інших навчальних занять, спрямованих на всебічний розвиток вихованців школи;
• забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил;
• формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя школи, оволодівати наукою управління.
• сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
• співпраця учнів із батьківським та вчительським колективами.

Шкільний парламент:
• Президент учнівського самоврядування – Безгуба Ангеліна
• Прем'єр-міністр – Лісова Вікторія
• Міністр внутрішніх справ
• Міністр освіти
• Міністр культури
• Міністр охорони здоров'я і спорту
• Міністр засобів масової інформації
• Міністр екології
• Міністр роботи з молодшими школярами
• Міністр юстиції

Міністерство внутрішніх справ

Міністр – Брус Оксана

Основні напрямки діяльності:
• здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку закладу;
• веде документацію Президентської ради;
• здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, чергування, дотримання
Статутних вимог у школі та за межами, профілактично - роз'яснювальну роботу, чергування на заходах.

Міністерство освіти

Міністр – Коркоценко Юлія

Основні напрямки діяльності:
• здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення донавчання;
• організовує консультаційну допомогу з предметів;
• бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
• контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
• веде профілактично - роз'яснювальну роботу з учнями, які мають пропуски уроків без поважних причин.

Міністерство юстиції

Міністр – Гриневич Анастасія

Основні напрямки діяльності:
• здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
• забезпечує захист прав та інтересів учнів;
• контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів);
• виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»;
• проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень.

Міністерство культури

Міністр – Крайній Богдан

Основні напрямки діяльності:
• організовує естетичне виховання;
• організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення тематичних вечорів, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;
• розвиває творчі здібності вихованців ліцею шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях, творчих групах за інтересами;
• оформляє альбоми до пам'ятних дат, традиційних свят у закладі;
• залучає дітей до народної творчості, національної культури;
• здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах.

Міністерство засобів масової інформації

Міністр – Лучицька Анастасія

Основні напрямки діяльності:
• забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
• розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями;
• розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних газет;
• сприяє підвищенню інтересу дітей до життя закладу;
• виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов'язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

Міністерство охорони здоров'я і спорту

Міністр – Черненко Дмитро

Основні напрямки діяльності:
• забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я;
• формує навички здорового способу життя;
• пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
• залучає учнів та батьків до спортивно-масової, туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи;
• організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;
• проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
• забезпечую розробку та організацію туристичних заходів;
• організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі та туристичні заходи.

Міністерство екології

Міністр – Супрун Анна

Основні напрямки діяльності:
• здійснює контроль за санітарним станом, озелененням класів і приміщення школи в цілому;
• охороняє довкілля;
• слідкує за зовнішнім виглядом учнів школи.

Міністерство роботи з молодшими школярами

Міністр – Прибиткіна Софія

Основні напрямки діяльності:
• організовує змістовне дозвілля учнів початкових класів;
• здійснює шефську роботу.