МЕНЮ

НАКАЗ про зарахування дітей до першого класу

 

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Набір дітей до 1 класу на 2023 - 2024 навчальний рік буде здійснюватися відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Початок набору до 1-го класу з 03 квітня по 31 травня 2023 року.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ДО ШКОЛИ:

1. Заява про зарахування до закладу освіти(пишеться в школі)

2. Анкета для батьків майбутнього першокласника(заповнюється в школі)

3. Копія свідоцтва про народження дитини

4. Довідка про реєстрацію місця проживання дитини або копія паспорта одного з батьків (для тих, хто проживає у мікрорайоні школи)

5. Медичні документи: ФОРМА 086/1-оригінал(група допуску до фізкультури) та  ФОРМА 063- копія(щеплення)

Мікрорайон школи можна переглянути тут

 

Навчання в 1-х класах буде проводитися за програмою:

  • НУШ-2 (за редакцією О.Я.Савченко)

У майбутніх перших класах працюватимуть учителі:

  • Білоножко Надія Дмитрівна
  • Здорова Тетяна Анатоліївна
  • Саєнко Світлана Анатоліївна
  • Щербакова Наталія Вікторівна

Додаткова інформація:

Закон України "Про загальну середню освіту"
Стаття 18. Зарахування учнів
1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
3. 
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Порядки зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів спеціалізованої освіти затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.
4. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
5. Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
6. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за рішенням суду.
8. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.
Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.
Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

Прийом документів до першого класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 імені В’ячеслава Чорновола на 2021-2022 навчальний рік

здійснюється в режимі онлайн:

1. Завантажте заяву батьків, відредагуйте її.

2. Завантажте анкету батьків майбутнього першокласника, відредагуйте її.

3. Зробіть фотокопію свідоцтва про народження дитини.

4. Зробіть фотокопію паспорта одного з батьків(1 сторінка).

5. Зробіть фотокопію довідки про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з батьків), або документ,

що засвідчує право користування житлом(договір найму/оренди).

Всі 1,2,3,4,5 відредаговані документи та фотокопії надішліть на електронну адресу початкової школи 1234shkola18@gmail.com.